Główny warsztat mechaniczny

Usługi świadczone w warsztacie głównym:

inshot_20220608_122414282.jpg

Zapraszamy do konkursu :

- Wykonajcie kontrolę samochodu Renault w jednym z naszych serwisów ( tel 61 846 51 15) !

- Napiszcie opinię o naszym serwisie w google.

Autorzy najciekawszych opinii otrzymają wakacyjne gadżety- walizki i zestawy do grilla

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Regulamin:

Regulamin konkursu " Czy Twoje auto  jest gotowe na urlop ”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem oraz fundatorem nagród w konkursie jest firma " Auto Compol SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla  Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000138136 NIP: 778 10 00 799 , kapitał zakładowy 900.000 zwany dalej organizatorem. 
 2. Rozpoczęcie konkursu nastąpi w dniu 1.06.2022 a zakończenie 31.07.2022 o godz. 23.59.
 3.  Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie może być każda pełnoletnia osoba , mająca zamieszkanie na terenie Polski i mająca status konsumenta zgodnie z art 222 kc
 4. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich bezpośredni członkowie rodzin ( za członków rodziny uznaje się małżonków, dzieci , rodzeństwo, oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia )

 

§ 2. Zasady przeprowadzanie konkursu i wyłonienia zwycięzców.

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik powinien we wskazanym w § 1 pkt 2 terminie wykonać kontrolę swojego samochodu w promocyjnej cenie 99 zł – zwanej dalej Usługą.
 2. Usługę można wykonać w dowolnym naszym serwisie :
  • Poznań , Kazimierza Wielkiego 1
  • Poznań , Dąbrowskiego 449
  • Luboń, Armii Poznań 37
 3. Kontrola dotyczy samochodów marki Renault lub Dacia.
 4. Kontrola samochodu obejmuje czynności :
 • Kontrolę układu hamulcowego
 • -//- układu zawieszenia
 • -//- układu kierowniczego
 • -//- akumulatora
 • -//- ciśnienia w oponach
 • -//-poziomu płynów eksploatacyjnych
 • -//- oświetlenia
 • -//- wycieraczek
 • Pomiar temperatury wychodzącej z nawiewu
 1. Na wykonanie kontroli należy umówić się telefonicznie pod numerem: 61 846 51 15
 2. Po wykonaniu usługi Uczestnik powinien zamieścić na gogle opinię na temat serwisu , w którym wykonał usługę.  
 3. W celu wyłonienia zwycięzców Organizator powoła komisję w trzyosobowym składzie ( pracownicy Organizatora) 
 4. Po zakończeniu każdego miesiąca promocji Komisja, składająca się z trzech przedstawicieli Auto Compol będzie oceniała opinie i wybierała najciekawsze
 5. Autorzy najciekawszych opinii w każdym serwisie otrzymają nagrody:
  • Poznań, Kazimierza Wielkiego 1 – 2 nagrody
  • Poznań, Dąbrowskiego 449 – 2 nagrody
  • Luboń , Armii Poznań 2 nagrody

Po jednej w każdym miesiącu ( czerwiec/ lipiec )

 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ciągu 2 dni kalendarzowych od zakończenia każdego promocyjnego miesiąca ( czerwca, lipca ).
 2. W przypadku, kiedy Uczestnik nie spełni wymogów regulaminu traci prawo do nagrody . 
 3. Wyniki będą publikowane na stronie internetowej firmy Auto Compol .

 

§ 3. Dane osobowe

 1. Dane osób biorących udział w konkursie będą przetwarzane przez firmę Auto Compol SA. jedynie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród.
 2. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. 

 

§ 4. Nagrody 

 1. Nagrodami w konkursie są : walizki turystyczne, zestawy do grilla .
 2. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę lub inną nagrodę . 
 3. Uczestnik może zrzec się nagrody , ale w zamian za to nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda a dana nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. 

 

§ Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje uczestnicy powinni zgłaszać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu drogą emailową ( na adres kontakt@autocompol.pl )
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania . 
 3. Zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź drogą pisemną 

 

§ Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dołączony jest na stronie www.autocompol.pl oraz w siedzibie Organizatora. 
 2. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwy Sąd.  
page-revision.jpg
 • naprawy mechaniczne
 • naprawy gwarancyjne
 • przeglądy generalne
 • montaż dodatków samochodowych
 • diagnostyka samochodów Renault
 • pomiar emisji i zabezpieczenie technicznych kontroli pojazdów drogowych
 • kontrola i regulacja geometrii osi 
 • test hamulców i resorów
 • wulkanizacja
 • przeglądy serwisowe
 • możliwość wypożyczenia samochodu zastępczego
 • kontakty na nasz zespół serwisowy